Ny patient?

shutterstock_167851595

Praktiske oplysninger

Du kan modtage behandling  uden lægehenvisning hos os.  Behandling hos os er med egenbetaling.

Er du medlem af sygeforsikringen “danmark” vil du få refunderet en andel af udgiften .

Har du en sundhedsforsikring dækker den i nogle tilfælde helt eller delvist vores honorar.

Se mere under priser.

Har du har en lægehenvisning, beder vi dig medbringe den ved første konsultation, hvis denne ikke er sendt elektronisk.

Sygesikringsbeviset har vi brug for at du medbringer ved første besøg her.

Ved første konsultationen  foretager vi en  grundig undersøgelse for at afdække dit problem og du vil herefter få en fysioterapeutisk vinkel på diagnosen. Herefter aftales videre forløb/behandling, således at du vil være indforstået med behandlingen.

En behandling kan spænde vidt over træning, ledmobilisering, øvelser, massage, information og vejledning.

Hvis du er forhindret i at fremmøde bedes du senest kl. 9:00 samme dag melde afbud, ellers vil der blive pålagt en udeblivelse, der koster kr. 160,-