GLAiD

GLAiD  – Godt liv med artrose i danmark

GLAiD står for ”Godt liv med artrose i Danmark
og er et evidensbaseret uddannelses– og
træningsforløb til patienter med hofte og eller
knæartrose(slidgigt).

Målet er at nedsætte smerter, forbedre funktion
og øge livskvalitet.

Du kan også deltage selvom du er skrevet op til
operation.

Vi er tre fysioterapeuter på klinikken, der har deltaget i undervisning i GLAiD konceptet på Odense Universitet.

Konceptet består af;

2 individuelle konsultationer med undersøgelse, information og introduktion til træningen,

2 undervisningssessioner af en time, hvor du lærer om artrose, risikofaktorer, symptomer, behandling, træning /fysisk aktivitet, hjælp til selvhjælp/håndtering

8 ugers træning 2 gange om ugen. 1 time ad gangen.

OBS: Nye hold starter oftest i uge 2 og uge 34, men der er mulighed for løbende optag, så længe der er ledige pladser.

Inden opstart på hold skal du have været igennem de 2 individuelle konsultationer. Kontakt os gerne for nærmere information.

Mandag 7.55 og onsdag kl. 8.00
Underviser Jane Kiss
Tirsdag kl. 15.00 og Fredag kl. 14.00. Underviser Maj-Britt Staunstrup
Priser;         
1. Konsultation – Undersøgelse, test og registrering. Skriftlig og mundtlig information. Der afsættes 60 min. 460 kr
2. Konsultation – Individuel træningsintroduktion. Der afsættes 45 min. 325kr
Patientuddannelse - To undervisnings-sessioner som indeholder læren om artrose, risikofaktorer, symptomer, behandling, træning/fysisk aktivitet, hjælp til selvhjælp/håndtering. 200 kr
8 Ugers træning 2 gange om ugen - Holdtræning anbefales, da det er dobbelt så effektivt som hjemmetræning. 1440 kr
Opfølgning efter 3 måneder – Alle retestes og udfylder spørgeskema. 325kr
Opfølgning efter 12 måneder – Alle får tilsendt spørgeskema elektronisk eller pr. brev. 0 kr

 

Tilskudsmulighed fra sygeforsikringen “danmark”;
1. konsultation 133,- kr
2. konsultation 88,- kr
Holdtræning 16×45,- kr
Opfølgning 88,- kr
Tilskud I alt 1029,- kr.

 

 

Læs mere om GLAiD på www.glaid.dk