Priser

Priser for individuelle konsultationer

Priser Tilskud fra “danmark”
1. Konsultation 460,- kr. 133,- kr.
Efterfølgende Normal Konsultation 325,- kr. 88,- kr.
Kort behandling 200,- kr. 59,- kr.
Individuel træningstime 50 min 460,- kr.
Massage ½ time 325,- kr.

 

 

Tilskudsmuligheder :

1) Du får tilskud fra den private sygeforsikring “danmark” til fysioterapi, hvis du er forsikret hos “danmark”.

“danmark” kræver siden 1. januar 2016 ikke længere en lægehenvisning for at udbetale tilskud til fysioterapi.

2)  Har du en sundhedsforsikring hos Pensam eller Skandia. Har vi mulighed for at afregne direkte med din forsikringen via indberetning til sygeforsikringen “danmark”.
Dette gælder både for medlemmer og ikke medlemmer af “danmark”.

3) Flere andre sundhedsforsikringer dækker hele eller dele af honoraret for fysioterapi hos os.
Er du i tvivl, kan du undersøge i dine forsikringsvilkår, om du har frit valg af fysioterapeut.
Du er også velkommen til at kontakte os. Vi kan evt være behjælpelig med at undersøge det.

 

Priser for  aftenskolehold under LOF Nyborg  
Max 12 deltagere på almene hold og 9 på hensyntagende hold.

Holdene startes op i henholdsvis August og Januar.

Er du med fra start er priserne som nedenfor vist.

 

Pris for 1 hold med 16 træningsgange 990,- kr
Prisen er opgivet for træning 1 gang ugentligt i fortløbende uger. For alle hold gælder det, at er du en uge forhindret i at møde op på det hold, du betaler for, kan du:
  • deltage på et andet hold i den uge.
  • komme på to hold i en anden uge.
 Tilmelding og betaling til disse hold foregår via www.nyborg.lof.dk

Priser for reformerhold (Med maskiner)
Max 7 deltagere pr. hold

Pris for 1 hold med 12 træningsgange 1200,- kr.
Denne pris er for 12 fortløbende uger. Er du forhindret på dit eget hold, må du komme på et andet hold i stedet.
Tilmelding og betaling til disse hold foregår i klinikken,
via mail info@fysiokiss.dk  eller telefon 40 41 42 37.
- Vi ved at træning 1 x ugentlig er godt, 2 x ugentlig er rigtig godt :)