Psykoterapeut

Psykoterapeut har til huse hos Fysiokiss

Gunvor henvender sig til enkeltpersoner, familier og institutioner.
Nedenfor kan du læse mere om, hvor hun har sine forcer.

 

gunvor

 

Psykoterapeut Gunvor Lund Født i 1960.

www.gunvorlund.dk

Uddannet jordemoder i 86, beskæftiget i 10 år.
96 – 01 Ansat i børnerådgivning som kontaktvejleder i projekt tidlig indsats for gravide og småbørnsfamilier.
Arbejdede med efterfødselsreaktioner, tilknytningsforstyrrelser og mor/barn, forældre/barn kontakt.
01 – 03 Arbejdede som familieterapeut på en
familie-dagbehandlingsinstitution (6-12 årige).
Børn med manglende sociale færdigheder.
Familier med komplekse problemstillinger.
03 – Familiebehandler i et familiehus, sårbare
familier med børn i alderen 0 til 14 år.
Efteruddannelse:Eksamineret krop/gestaltterapeut fra Institut for Gestaltanalyse.

    • 99 Basisuddannelse, krop/gestalt
    • 00 Lederskabets psykologi (lederskab i eget liv)
    • 00 -02 Uddannelse til individuel terapeut
    • 03 -06 Uddannelse til par–og gruppeterapeut

 

Afsluttende eksamensopgave: Behandling af traumer, eks. ulykker, overfald, svigt i barndommen, sygdom og indlæggelser.
I 98 tog jeg en 1-årig uddannelse til Marte Meo terapeut (optagelser af samspil/hverdagsliv på video). En metode der har fokus på menneskets styrkesider. Eksempelvis arbejdes med at genoprette dialogen i familien, der hvor det er gået skævt. Bruges også, når tilknytningen mellem mor/barn, forældre/ barn er blevet forstyrret. Tilbydes også som enkeltydelse til institutioner (børn med specielle behov), konsulentfunktion.

Pris:

Individuel terapi: 1½ time 750 kr
Parterapi: 1½ time 750 kr
Choktraumeterapi & kraniosacralterapi 750 kr
Marte Meo forløb: aftales afhængig af opgavens art og omfang

Kontakt: tlf. 26192587
Mail: info@gunvorlund.dk
familieterapiLæs mere på: www.gunvorlund.dk